“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

นายแพทย์ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายแพทย์ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายแพทย์ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ผศ.พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจนำคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออกตรวจผู้ป่วยโรคหัวใจ ในโครงการหัวใจสัญจรครั้งที่ 25 ประจำปี 2565 ณ โรงพยาบาลพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยตรวจผู้ป่วยโรคหัวใจด้วยเครื่องตรวจสะท้อนคลื่นหัวใจขั้นสูงเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคจาก บริษัทฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ


 148
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์