“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมจัดนิทรรศการ "รักษ์หัวใจ" ในงานมหกรรม Inter Care Asia งานแสดงสินค้านวัตกรรมสำหรับผู้ใส่ใจในสุขภาพ

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมจัดนิทรรศการ "รักษ์หัวใจ" ในงานมหกรรม Inter Care Asia งานแสดงสินค้านวัตกรรมสำหรับผู้ใส่ใจในสุขภาพ

  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมจัดนิทรรศการ "รักษ์หัวใจ" ในงานมหกรรม Inter Care Asia งานแสดงสินค้านวัตกรรมสำหรับผู้ใส่ใจในสุขภาพ

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมจัดนิทรรศการ "รักษ์หัวใจ" ในงานมหกรรม Inter Care Asia งานแสดงสินค้านวัตกรรมสำหรับผู้ใส่ใจในสุขภาพ

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมจัดนิทรรศการ "รักษ์หัวใจ" ในงานมหกรรม Inter Care Asia งานแสดงสินค้านวัตกรรมสำหรับผู้ใส่ใจในสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงอายุและวัยเกษียณ ครอบคลุมทั้งแนวคิด สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และความเป็นอยู่อย่างครบวงจร นอกจากนี้ ยังมีสัมมนา การประชุม การถ่ายทอดสด รางวัลนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อผู้สูงวัย

พบกัน 27-29 ตุลาคม 2565 ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผู้สูงวัยจะกลายเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่ 21 โดยมีผลกระทบต่อเกือบทุกภาคส่วนของสังคม รวมถึงตลาดแรงงานและการเงิน ความต้องการสินค้าและบริการ การขนส่งและการคุ้มครองทางสังคมด้วยเช่นกัน โครงสร้างครอบครัว อัตราส่วนการพึ่งพิงในวัยชราในประเทศไทยและประเทศในอาเซียนระบุว่าอัตราการเจริญพันธุ์ลดลงและอายุขัยที่เพิ่มขึ้น คาดการณ์ว่าในช่วง 15 ปีข้างหน้า สัดส่วนของผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น สังคมโลกกำลังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นอยู่และความมั่นคงของสังคมผู้สูงวัย

 323
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์