“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • เพราะทุกชีวิตมีค่า CPR & AED คือบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ทุกชีวิตต้องมีโอกาสเข้าถึงการกู้ชีพอย่างเท่าเทียม

เพราะทุกชีวิตมีค่า CPR & AED คือบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ทุกชีวิตต้องมีโอกาสเข้าถึงการกู้ชีพอย่างเท่าเทียม

  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • เพราะทุกชีวิตมีค่า CPR & AED คือบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ทุกชีวิตต้องมีโอกาสเข้าถึงการกู้ชีพอย่างเท่าเทียม

เพราะทุกชีวิตมีค่า CPR & AED คือบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ทุกชีวิตต้องมีโอกาสเข้าถึงการกู้ชีพอย่างเท่าเทียม

เพราะทุกชีวิตมีค่า CPR & AED คือบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ทุกชีวิตต้องมีโอกาสเข้าถึงการกู้ชีพอย่างเท่าเทียม เป็นเจตจำนงแน่วแน่ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ปรารถนาเห็นคนไทยทำ CPR ได้ใช้เครื่อง AED เป็น ดั่งผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของคณะอนุกรรมการโครงการการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่ร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างภาคีเครือข่าย และร่วมกันส่งต่อทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้ผู้มีจิตอาสาพร้อมเสียสละได้มีโอกาสเรียนรู้หลักการและเข้าถึงการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตด้วยการทำ CPR & AED และสามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล

เนื่องในวาระมหามงคล สมเด็จพระกนิษฐธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิฯ เจริญพระชนมพรรษาครบรอบ ๖๗ พรรษา มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยจัดหาเครื่อง AED และ หุ่นสมชาย มอบให้กับองค์กร หน่วยงาน และมูลนิธิป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการช่วยชีวิต จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเครื่อง AED เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในการนี้ผู้บริจาคจะได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากพระองค์ท่านในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของมูลนิธิฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ โทร.02-7166658 , 02-7166843 อีเมล์ thaiheart_fd@hotmail.com
ขอขอบคุณหน่วยกู้ภัยนครสาเกต จังหวัดร้อยเอ็ดที่กรุณาแบ่งปันเรื่องราวดีๆ ให้การช่วยชีวิตผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นกระทันหันด้วยการกดหน้าอก CPR และช๊อคไฟฟ้าด้วยเครื่อง AED ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ผู้ป่วยกลับมามีสัญญาณชีพอีกครั้ง และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นที่เรียบร้อย
 141
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์