“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

Heart Challenge Fun Run 2022 เดิน วิ่ง ให้หัวใจคนกรุงแข็งแรง

Heart Challenge Fun Run 2022 เดิน วิ่ง ให้หัวใจคนกรุงแข็งแรง

Heart Challenge Fun Run 2022 เดิน วิ่ง ให้หัวใจคนกรุงแข็งแรง
โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ร่วมกับ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม Heart Challenge Fun Run 2022 เดิน วิ่ง ให้หัวใจคนกรุงแข็งแรง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และป้องกันความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ เนื่องในวันหัวใจโลก World Heart Day 2022 โดยนำรายได้ทั้งหมดจากค่าสมัครวิ่ง จำนวน 199,000 บาท มอบให้มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการนี้ นพ.ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ สวนลุมพินี

นายแพทย์เกรียงไกร เฮงรัศมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ กล่าวว่า โรคหัวใจและหลอดเลือดยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนทั่วโลก และอันดับ 2 ในประเทศไทย โดยในอนาคตอาจมีแนวโน้มผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยเสี่ยง เช่น อายุที่มากขึ้น มีภาวะอ้วน และไขมันสะสม สูบบุหรี่เป็นประจำ มีโรคประจำตัวคือเบาหวานและความดัน ขาดการออกกำลังกาย เกิดภาวะความเครียดบ่อยครั้ง จึงทำให้กลายเป็นโรคหัวใจในอนาคตได้ ทั้งนี้ รพ.หัวใจกรุงเทพ หวังให้กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ทุกคนรู้เท่าทันความเสี่ยง หันมาใส่ใจในสุขภาพและป้องกันให้ห่างไกลจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวท่านเองและสมาชิกในครอบครัว และประชาชนคนไทย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
 143
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์