“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • เพราะทุกชีวิตมีค่า CPR & AED คือบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ทุกชีวิตต้องมีโอกาสเข้าถึงการกู้ชีพอย่างเท่าเทียม

เพราะทุกชีวิตมีค่า CPR & AED คือบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ทุกชีวิตต้องมีโอกาสเข้าถึงการกู้ชีพอย่างเท่าเทียม

  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • เพราะทุกชีวิตมีค่า CPR & AED คือบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ทุกชีวิตต้องมีโอกาสเข้าถึงการกู้ชีพอย่างเท่าเทียม

เพราะทุกชีวิตมีค่า CPR & AED คือบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ทุกชีวิตต้องมีโอกาสเข้าถึงการกู้ชีพอย่างเท่าเทียม

เพราะทุกชีวิตมีค่า CPR & AED คือบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ทุกชีวิตต้องมีโอกาสเข้าถึงการกู้ชีพอย่างเท่าเทียม มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล ร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้นำความรู้นี้ไปช่วยชีวิตคนในครอบครัว หรือผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงที เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ CPR เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ สภากาชาดไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ

สำหรับวิทยากรผู้ควบคุมการสอนสนามจังหวัดภูเก็ตภาคบรรยายและภาคฝึกปฏิบัติ คือ คุณพิชญา สุธีวีระขจร ผู้ชำนาญการวิทยาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ สภากาชาดไทย และคุณเขตนภันต์ จุลจิรวัฒน์ ผู้อำนวยการกองกู้ภัยและรักษาเขตทาง 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นำการฝึกปฏิบัติในเรื่องของการกดหน้าอกในผู้ใหญ่ ในเด็ก และ Choking แก่ผู้เข้าอบรมจำนวน 900 คน จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารว่างจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัดมหาชน ให้การสนับสนุนน้ำดื่มแก่ผู้เข้าอบรม

ในการนี้พลเอกนายแพทย์ประสาท เหล่าถาวร กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ และประธานโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และหุ่นคุณสมชายเพื่อฝึกการทำ CPR ให้กับสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต

#CPRวิชาชีวิต

#EveryoneCanBeTheHero 406
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์