“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • แพรว นิตยสารในเครืออมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จัดงานฉลองก้าวสู่ปีที่ 44  ชวนเหล่าเซเลบคนดังทำบุญใหญ่ด้วยกัน

แพรว นิตยสารในเครืออมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จัดงานฉลองก้าวสู่ปีที่ 44  ชวนเหล่าเซเลบคนดังทำบุญใหญ่ด้วยกัน

  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • แพรว นิตยสารในเครืออมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จัดงานฉลองก้าวสู่ปีที่ 44  ชวนเหล่าเซเลบคนดังทำบุญใหญ่ด้วยกัน

แพรว นิตยสารในเครืออมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จัดงานฉลองก้าวสู่ปีที่ 44  ชวนเหล่าเซเลบคนดังทำบุญใหญ่ด้วยกันแพรว นิตยสารในเครืออมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จัดงานฉลองก้าวสู่ปีที่ 44  ชวนเหล่าเซเลบคนดังทำบุญใหญ่ด้วยกัน ขนของรักของหวงแฟชั่นแบรนด์เนมดัง คุณภาพดีมาจำหน่ายในราคาสุดคลูกับ ช็อปมหากุศล "แพรว แชริตี้ 2022" นำรายได้สมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ และมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก

งานสื่อสารองค์กร มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมนำเสนอบทความในวาระครบรอบ 40 ปีมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ถ่ายทอดบทบาทภารกิจตลอดจนโครงการต่างๆ ที่ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการบริหาร  คณะอนุกรรมการของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ต่างทุ่มเททำงานตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษ ฉายภาพลักษณ์องค์กรภาคีสุขภาพที่ทำงานเชิงประเด็นรณรงค์ด้านการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดระดับนำของประเทศ ในงาน "แพรว CHARITY 2022" วันที่ 9-11 กันยายน ศูนย์การค้าสยามพารากอน

 226
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์