“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • ชาวโคราชพร้อมใจผนึกพลังจิตอาสา สร้างพลังแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ชาวโคราชพร้อมใจผนึกพลังจิตอาสา สร้างพลังแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • ชาวโคราชพร้อมใจผนึกพลังจิตอาสา สร้างพลังแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ชาวโคราชพร้อมใจผนึกพลังจิตอาสา สร้างพลังแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ชาวโคราชพร้อมใจผนึกพลังจิตอาสา สร้างพลังแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พลเอกนายแพทย์ประสาท เหล่าถาวร พลเอกนายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ โคราช ฮอลล์ 1 เซ็นทรัล โคราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565

ในการนี้ เรือเอกสมัคร ใจแสน พนักงานปฏิบัติการงานบริหารการฝึกอบรม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นวิทยากรผู้ควบคุมการสอน นำทีมวิทยากรสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ สภากาชาดไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิสว่างแสงธรรมธรรมสถาน อำเภอสูงเนิน มูลนิธิสว่างบริบูรณ์พัทยา มูลนิธิพุทธธรรม 31 นครรราชสีมา ชมรมกู้ชีพทางน้ำ มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม บริษัท รวมโชคการเกษตร จำกัด บริษัท เมดิทอป จำกัด บริษัท เจี่ยรักษา จำกัด ให้การฝึกทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเต็มหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน กับชาวโคราชที่สนใจเข้ารับการฝึก CPR-AED อย่างคับคั่ง

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณ CENTRAL GROUP กรุณาให้ความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับการจัดฝึกอบรม โคราช ฮอลล์ 1 เซ็นทรัล โคราช เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

#CPRวิชาชีวิต

EveryoneCanBeTheHero


 75
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์