“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • สนามกรุงเทพฯ ทรงพลังและแข็งแกร่ง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิด โครงการอบรม CPR

สนามกรุงเทพฯ ทรงพลังและแข็งแกร่ง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิด โครงการอบรม CPR

  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • สนามกรุงเทพฯ ทรงพลังและแข็งแกร่ง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิด โครงการอบรม CPR

สนามกรุงเทพฯ ทรงพลังและแข็งแกร่ง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิด โครงการอบรม CPR

สนามกรุงเทพฯ ทรงพลังและแข็งแกร่ง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิด โครงการอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดฝึกอบรม CPR & AED ผู้เข้ารับการอบรมนับพันร่วมแสดงพลัง ณ ห้องกำแพงเพชร JJ Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า JJ Mall สวนจตุจักร โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นวิทยากรผู้ควบคุมการสอน พร้อมนำอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเจลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบให้คณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น เนื้อหาในการอบรม ให้ความรู้ภาคทฤษฎี ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในเด็ก-ผู้ใหญ่ CPR ฝึกการใช้เครื่องช็อกหัวใจอัตโนมัติ AED ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้สำลักอาหาร Choking โดยมีวิทยากรจากภาคีเครือข่าย อาทิ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯสภากาชาดไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์เอราวัณ ศูนย์กู้ชีพนเรทร รพ.ราชวิถี มูลนิธิสอนช่วยชีวิต คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลรามาธิบดี สถานีดับเพลิงบางโพ โรงพยาบาลวิภาวดี บริษัทการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บจก.เมดิทอป บจก.เจี่ยรักษา บจก.โซล เมดิคอล(ประเทศไทย) หจก.มิสไนติงเกล จากแนวคิดสู่การปฏิบัติการ จะสำเร็จไปไม่ได้หากปราศจากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานที่รวมพลังกันสร้างพลังจิตอาสา พลังแผ่นดิน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Next Station จังหวัดนครราชสีมา Korat Hall at Centralplaza Nakhon Ratchasima

CPRวิชาชีวิต Everyone Can Be The Hero 91
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์