“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ดีเดย์ CPR เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่จังหวัดเชียงใหม่

ดีเดย์ CPR เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่จังหวัดเชียงใหม่

ดีเดย์ CPR เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดโครงการอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ ห้องประชุม สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.นพ.บวร วิทยชํานาญกุล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นวิทยากรผู้ควบคุมการสอน

หลักสูตรครึ่งวัน แบ่งเป็น

ภาคเช้า 09.00-12.00 น.

ภาคบ่าย 13.30-17.00 น.

เนื้อหาในการฝึกอบรม ประกอบด้วย

  • ให้ความรู้ภาคทฤษฎี บรรยายและชมวีดีทัศน์
  • ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในเด็ก-ผู้ใหญ่ (CPR)
  • ฝึกการใช้เครื่องช็อกหัวใจอัตโนมัติ (AED)
พร้อมกันนั้นได้มีการจัดฝึกอบรมทั่วจังหวัดเชียงใหม่กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ แบ่งเป็น 5 เขต 14 สนาม อาทิ อำเภอฝาง อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง อำเภอสันทราย รวมผู้เข้าฝึกอบรมในจังหวัดเชียงใหม่ 1,090 คน

#CPRChaingMai

#CPRวิชาชีวิต

#EveryoneCanBeTheHero

Next Station พบกันที่ กทม. เสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่ JJ MALL
 109
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์