“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • โครงการอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • โครงการอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย จัดฝึกอบรม CPR & AED ดีเดย์ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.นพ.บวร วิทยชํานาญกุล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นวิทยากรผู้ควบคุมการสอนหลักสูตรครึ่งวัน แบ่งเป็น

ภาคเช้า 09.00-12.00 น.

ภาคบ่าย 13.30-17.00 น.

เนื้อหาในการฝึกอบรม ประกอบด้วย
  • ให้ความรู้ภาคทฤษฎี (บรรยายและชมวีดีทัศน์)  40 นาที
  • ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ (CPR) 60 นาที
  • ฝึกการใช้เครื่องช็อกหัวใจอัตโนมัติ (AED) 60 นาที
พร้อมกันนั้นได้มีการจัดฝึกอบรมทั่วจังหวัดเชียงใหม่กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ แบ่งเป็น 5 เขต 14 สนาม อาทิ อำเภอฝาง อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง อำเภอสันทราย รวมผู้เข้าฝึกอบรมในจังหวัดเชียงใหม่ 1,090 คน
#CPRวิชาชีวิต Everyone Can Be The Hero
 824
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์