“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภชัย ไชยธีระพันธ์

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภชัย ไชยธีระพันธ์

  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภชัย ไชยธีระพันธ์

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภชัย ไชยธีระพันธ์

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีแด่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภชัย ไชยธีระพันธ์

เลขาธิการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เนื่องในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลมอบรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562-2564  

รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ เป็นรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยความพากเพียรอุตสาหะ ทุ่มเทแรงกายแรงใจประกอบคุณงามความดี

 519
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์