“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณอนุกรรมการโครงการอาหารไทยหัวใจดีที่กรุณามาแบ่งปันความรู้เรื่องโภชนาการ

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณอนุกรรมการโครงการอาหารไทยหัวใจดีที่กรุณามาแบ่งปันความรู้เรื่องโภชนาการ

  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณอนุกรรมการโครงการอาหารไทยหัวใจดีที่กรุณามาแบ่งปันความรู้เรื่องโภชนาการ

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณอนุกรรมการโครงการอาหารไทยหัวใจดีที่กรุณามาแบ่งปันความรู้เรื่องโภชนาการ

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณอนุกรรมการโครงการอาหารไทยหัวใจดีที่กรุณามาแบ่งปันความรู้เรื่องโภชนาการ ขอขอบคุณวิทยากรโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพคอยให้ความรู้ ทั้งการสาธิตสอนทำ CPR อย่างถูกวิธีที่นำไปใช้ช่วยชีวิตได้จริง

ขอบคุณนักโภชนาการประจำ Food Clinic ที่คอยให้คำแนะนำในเรื่องอาหารการกิน ว่ากินอย่างไรให้พอเหมาะพอดีกับอายุและน้ำหนักตัว ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมบูธของเรา แลัวพบกันใหม่ในโอกาสต่อไป
#หลัก3อ.ดีต่อใจปลอดภัยโรค
 520
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์