“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

งานมหกรรมการเงิน Money Expo 2022 “Wealth to Wellness ความสมดุลแห่งชีวิต”

งานมหกรรมการเงิน Money Expo 2022 “Wealth to Wellness ความสมดุลแห่งชีวิต”งานมหกรรมการเงิน Money Expo 2022 ภายใต้แนวคิด

"Wealth to Wellness ความสมดุลแห่งชีวิต"
ความมั่งคั่งทางการเงินและสุขภาพ การมีสุขภาพดี ได้กลายเป็นความมั่งคั่งในรูปแบบใหม่ของประชากรโลกไปแล้ว ภายใต้คำนิยามของคำว่า “สมดุลแห่งชีวิต” ซึ่งครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่ สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี สุขภาพอารมณ์ดี สุขภาพสังคมดี สุขภาพการศึกษาดี สุขภาพการงานดี สุขภาพสิ่งแวดล้อมดี และสุขภาพการเงินดี  เพื่อความสุขที่ยั่งยืนในขณะเดียวเรื่อง Financial Wellness ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน เพราะในสุขภาวะที่ดีล้วนมีต้นทุนค่าใช้จ่าย การออมเงินเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า จึงยังเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจไปพร้อมๆกับเรื่องสุขภาพ (Health) และ ความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being)
เชิญมาเปิดโลกกว้างการลงทุน จัดสมดุลแห่งชีวิต และร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีการสถาปนา มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
👨‍🔬 ตรวจสุขภาพ 👩‍⚕️
🎯 ฝึกอบรม CPR วิชาชีวิต สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยวิทยากรมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ
🤸‍♂️ สาธิตการกระโดดเชือกเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและคาร์ดิโอไปพร้อมๆกันกับวิทยากรจากสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย
🎤 ฟังการบรรยาย Food Literacy จากนักโภชนาการระดับ A-List


12 พ.ค. 65 รศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล    
13 พ.ค. 65 ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล
14 พ.ค. 65  ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์  
ร่วมสนุกกับกิจกรรม “ กินอะไรหัวใจดี ” 🥑🍅🍋🍓🥦🥝🌽
พบกันที่บูธมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ
ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้าน Health & Wellness ในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2022   12 – 15 พฤษภาคม 2565  ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 809
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์