“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

คุณสมชาย

คุณสมชาย

คือ นามพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คุณสมชายเป็นหุ่นที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ช่วยให้ฝึกปฏิบัติการได้ทำอย่างง่ายดาย เหมือนกับการปฏิบัติกับคนจริงๆ เหมาะสำหรับการใช้ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนทั่วไป คุณสมชายจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาในนาม มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ องค์กรหรือหน่วยงานใดสนใจสนับสนุนหุ่นคุณสมชาย บริจาคเงินเพียง ๑,๒๐๐ บาท ท่านจะได้รับคุณสมชายพร้อมหนังสือคู่มือการฝึกฯและ DVD แนะนำการสอน ใบเสร็จเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย

 3516
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์