“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต โครงการ ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเข้าสู่ประชาชนไทยให้มากที่สุด และตระหนักในความสำคัญที่ประชาชนจำเป็นต้องรู้และปฏิบัติอย่างถูกต้องโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

 34
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์