“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

Amazing Heart...Amazing Run...

Amazing Heart...Amazing Run...

    เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา รพ.วิภาวดีจัดงานวิ่งการกุศล งานนี้ได้รับเกีรยติจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ และคุณชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลวิภาวดีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณกวี ตันจรารักษ์ และคุณศรัณยู ประชากริช นักแสดงที่ดูแลและใส่ใจในสุขภาพได้ให้เกียรติมาร่วมวิ่ง เพื่อเป็นแบบอย่างของการสร้างวินัยในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และทำให้หัวใจของเราแข็งแรง เหมือนชื่องาน "Amazing Heart Amazing Run" ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะในการวิ่งทุกประเภทเป็นอย่างมาก

 

 106
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์