“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

นิทรรศการใต้ร่มพระบารมีเพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก

นิทรรศการใต้ร่มพระบารมีเพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก

กิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

                วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 มูลนิธิฯ ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัด “นิทรรศการใต้ร่มพระบารมีเพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก” ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 15.00 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพ (ถนนสีลม)

 90
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์