“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

บริษัท มนตร์ลดา สตูดิโอ จำกัด มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

บริษัท มนตร์ลดา สตูดิโอ จำกัด มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

 

     เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560  บริษัท มนตร์ลดา สตูดิโอ จำกัด  มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี คุณวีรวรรณ เรืองนิวัติศัย  กรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสมทบทุน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 105
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์