“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คุณพุทธชาติ พงศ์สุชาติ กรรมการผู้จัดการ และคุณปิยเกียรติ บุญเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายตลาด บริษัท โอ.ที.เพียวพลัส และบริษัท ชีวภัต จำกัด มอบเงินบริจาค

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คุณพุทธชาติ พงศ์สุชาติ กรรมการผู้จัดการ และคุณปิยเกียรติ บุญเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายตลาด บริษัท โอ.ที.เพียวพลัส และบริษัท ชีวภัต จำกัด มอบเงินบริจาค

  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คุณพุทธชาติ พงศ์สุชาติ กรรมการผู้จัดการ และคุณปิยเกียรติ บุญเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายตลาด บริษัท โอ.ที.เพียวพลัส และบริษัท ชีวภัต จำกัด มอบเงินบริจาค

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คุณพุทธชาติ พงศ์สุชาติ กรรมการผู้จัดการ และคุณปิยเกียรติ บุญเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายตลาด บริษัท โอ.ที.เพียวพลัส และบริษัท ชีวภัต จำกัด มอบเงินบริจาค

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คุณพุทธชาติ พงศ์สุชาติ กรรมการผู้จัดการ และคุณปิยเกียรติ บุญเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายตลาด บริษัท โอ.ที.เพียวพลัส และบริษัท ชีวภัต จำกัด  มอบเงินบริจาคสมทบทุนจำนวน 150,000 บาท ให้แก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ศ.เกียรติคุณนายแพทย์ศุภชัย ไชยธีระพันธ์  เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสมทบทุน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 124
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์