“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

แถลงข่าว เปิดตัว

แถลงข่าว เปิดตัว

วันที่ 5 เมษายน 2560 คุณธนพล วงศ์วัฒนสิทธ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมหนองโพ แถลงข่าว เปิดตัว "โครงการหนองโพ...นมดีได้ใจ" ซึ่งจะมอบเงินจากยอดขายผลิตภัณฑ์นมหนองโพยูเอชที ขนาด 225 มล. และ 180 มล. ทุกชิ้น ชิ้นละ 45 สตางค์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560ให้กับ "มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์" โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ เลขาธิการ มูลนิธิฯ และคุณทัศนาวลัย จักรพงษ์  ร่วมพูดคุยถึงเคล็ดลับในการเลือกนม

 89
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์