“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหาร บริษัท สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) มอบเงินสนับสนุน จำนวน 3,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหาร บริษัท สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) มอบเงินสนับสนุน จำนวน 3,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหาร บริษัท สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) มอบเงินสนับสนุน จำนวน 3,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหาร บริษัท สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) มอบเงินสนับสนุน จำนวน 3,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหาร บริษัท สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) มอบเงินสนับสนุน จำนวน 3,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากโครงการ 45 ปี หนองโพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นมดี...ได้ใจ โดยมี ศ.เกียรติคุณนายแพทย์ปริญญา สากิยลักษณ์  รองประธานกรรมการคนที่1 เป็นผู้รับมอบ เพื่อสมทบทุน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 122
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์