“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับปตท. ได้จัดบรรยายเรื่อง

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับปตท. ได้จัดบรรยายเรื่อง

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับปตท. ได้จัดบรรยายเรื่อง " ดีต่อใจด้วยหลัก 3 อ." ณ ส่วนการแพทย์ ปตท. สำนักงานใหญ่เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ให้กับพนักงานปตท.เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพหัวใจและสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีสุขภาพที่ดี โดยพลเอกนายแพทย์ ประวิชช์ ตันประเสริฐ แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ กรรมการบริหาร มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้บรรยาย ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นจำนวนมาก 
ปตท. เป็นหนึ่งในองค์กรที่ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพหัวใจโดยใช้หลัก 3อ.ดีต่อใจ ที่ร่วมมือกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ในการดำเนินโครงการได้เป็นอย่างดี ถือเป็นองค์กรนำร่องในการผลักดันโครงการ 3อ.ดีต่อใจภายในองค์กร

 

 70
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์