“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 คณะกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเดินวันหัวใจโลก 2560  World  Heart  Day 2017

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 คณะกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเดินวันหัวใจโลก 2560  World  Heart  Day 2017

  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 คณะกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเดินวันหัวใจโลก 2560  World  Heart  Day 2017

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 คณะกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเดินวันหัวใจโลก 2560  World  Heart  Day 2017

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 คณะกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้แทนองค์กร สมาคมสโมสร  ได้จัดงานเดินวันหัวใจโลก 2560  World  Heart  Day 2017  โดยมีนายวัลลภ  เจียรวนนท์  ประธานจัดงานเป็นผู้กล่าวรายงาน  และท่านวิรัช  ชินวินิจกุล    องคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ณ ลานหน้าอาคารชายชล  สวนหลวง ร.๙ 

 317
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์