“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ฝึกอบรม CPR ให้กับเจ้าหน้าที่ ปตท.สำนักงานใหญ่

ฝึกอบรม CPR ให้กับเจ้าหน้าที่ ปตท.สำนักงานใหญ่

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ปตท.สำนักงานใหญ่ จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR  ให้กับเจ้าหน้าที่ ปตท. เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

 109
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์