“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ฝึกอบรมกระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ

ฝึกอบรมกระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดการฝึกอบรมโครงการ “กระโดดเชือก ทางเลือกเยาวยน พ้นโรคหัวใจ”

ในวันที่ 28-29 พ.ย.2560 ณ จังหวัดสมุทรสาคร

 

 86
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์