“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ผลิตภัณฑ์เบเนคอล มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิฯเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ จำนวน 100,000 บาท

ผลิตภัณฑ์เบเนคอล มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิฯเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ จำนวน 100,000 บาท

บริษัทเพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเนคอล มาบริจาคให้กับมูลนิธิฯเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ จำนวน 100,000 บาท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีรพันธ์ เป็นผู้รับมอบ

 134
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์