“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

การฝึกอบรมกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ จ.บุรีรัมย์ วันที่ 20-21 ม.ค.61

การฝึกอบรมกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ จ.บุรีรัมย์ วันที่ 20-21 ม.ค.61

เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2561 มูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนบำรุงวิทยา  จัดโครงการอบรมกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ ให้แก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบำรุงวิทยา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

 295
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์