“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิ ครั้งที่ 1/2561

ประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิ ครั้งที่ 1/2561

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิ ครั้งที่ 1/2561 และเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่เพื่อขอบคุณกรรมการบริหาร ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมมูลนิธิด้วยดีตลอดมา โดยจัดขึ้นที่ห้องแฮมิลตัน โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 

 72
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์