“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

บ.อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จำกัด

บ.อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 คุณคุณพณิชนาฎ แย้มเพกา รองประธานกรรมการ บ.อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จำกัดพร้อมทีมงาน เข้ามอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม Zumba Party บริจาคเพื่อโครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ที่สำนักงานมูลนิธิฯ โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีรพันธ์ เลขาธิการมูลนิธิ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ

 70
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์