“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

โรงพยาบาลนครธน มอบเงินบริจาค 50,000.-บาท

โรงพยาบาลนครธน มอบเงินบริจาค 50,000.-บาท

 คุณธวัชชัย ทองสิมา ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม โรงพยาบาลนครธน เข้ามอบเงินรายได้จากกิจกรรมเดินวิ่งมหากุล ครั้งที่ 10 จำนวน 50,000.-บาท ใหักับมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยมี ศ.นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์ รองประธานคนที่ 1 เป็นผู้รับมอบ

 

 130
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์