“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ประชุมคณะอนุกรรมการงานสื่อสารองค์กร ครั้งที่2/2561

ประชุมคณะอนุกรรมการงานสื่อสารองค์กร ครั้งที่2/2561

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการงานสื่อสารองค์กร เพื่อรณรงค์กิจกรรมในโครงการ 3 อ.ดีต่อใจ (อาหาร อารมณ์ และออกกำลังกาย) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสร้างสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือการฝึก CPR ภายใต้แนวคิด Healthy Workplace โดยมีองค์กรชั้นนำของประเทศ อาทิ ปตท. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทรู คอร์ปอเรชั่น บจม.เซ็นทรัลพัฒนา ตระหนักในความสำคัญ เข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 24 บมจ.ปตท.

 104
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์