“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

MONEY EXPO 2018

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดบูธนิทรรศการในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 18 Money Expo 2018 
มูลนิธิฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพจัดบริการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมให้คำแนะนำด้านโภชนาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 116
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์