“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

รักนะ ระนอง หัวใจ สัญจร นอนเล

รักนะ ระนอง หัวใจ สัญจร นอนเล

โครงการหัวใจสัญจร เป็นหนึ่งในโครงการบริการสาธารณะที่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมแพทย์โรคหัวใจ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งทางด้านอายุรแพทย์หัวใจ กุมารแพทย์หัวใจ และศัลยแพทย์ทรวงอก ออกตรวจผู้ป่วยโรคหัวใจในโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์การแพทย์ สำหรับปี 2561 คณะกรรมการมูลนิธิหัวใจฯ ได้สัญจรมายังโรงพยาบาลระนอง จ.ระนอง โดยมี พญ.ทิพย์รัตน์ ตันสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการฯและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระนอง ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

สรุปผลการดำเนินงานโครงการหัวใจสัญจรโรงพยาบาลระนอง เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายนที่ผ่านมา มีดังนี้

1.คณะแพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยหัวใจที่ผ่านการคัดกรองเข้าระบบ Cardio ของโรงพยาบาลระนอง จำนวน 76 ราย

2.ทำเรื่องส่งต่อเพื่อรับการรักษาและผ่าตัดหัวใจไปยังรพ.จุฬาลงกรณ์ จำนวน 1 ราย สถาบันโรคทรวงอก จำนวน 2 ราย และส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ในภูมิภาคจำนวนหนึ่ง

3.ศ.นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์ รองประธานมูลนิธิฯได้กรุณาบรรยายและสาธิตความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ญาติและผู้ป่วยที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมแพทย์โรคหัวใจ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณ คณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระนองสำหรับการต้อนรับและการบริหารจัดการอย่างดีเยี่ยม ขอขอบคุณคณะแพทย์จากสถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ที่กรุณาเสียสละเวลา และแรงกาย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหัวใจสัญจรจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณ บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้การสนับสนุนเครื่อง Echocardiogram อุปกรณ์ช่วยตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคอย่างดียิ่ง 

#โครงการหัวใจสัญจรปีุ61

#งานสื่อสารองค์กร

 131
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์