“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ในนาทีชีวิต..รู้มั้ยว่ามือของคุณทำอะไรได้มากกว่าที่คิด

ในนาทีชีวิต..รู้มั้ยว่ามือของคุณทำอะไรได้มากกว่าที่คิด

ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน อาจเกิดขึ้นกับใคร เมื่อเวลาใด และสถานที่ไหนก็ได้ จากการศึกษาพบว่า สถานที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน มักจะเกิดเหตุนอกโรงพยาบาลเป็นส่วนมาก เพราะฉะนั้นเราๆท่านๆนั่นล่ะจึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างมากที่สุดในการให้ความช่วยเหลือ

ภายในหนังสือคู่มือ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (เออีดีAED)” สำหรับประชาชนเล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยมีการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติพร้อมภาพประกอบอย่างชัดเจน ให้เป็นแนวทางในการนำไปใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ที่หัวใจหยุดเต้นได้อย่างทันท่วงที อย่างถูกต้องและถูกวิธี ลดการสูญเสียชีวิตหรือลดความพิการของผู้ป่วยได้

สแกนQR.Code เพื่ออ่านหนังสือคู่มือ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน" ฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่
หรือพิมพ์ http://bit.do/enMeW

#โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
#CPR
#AED

#งานสื่อสารองค์กร

 112
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์