“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

กฟผ.จัด WORKSHOP ผู้บริหารหลักสูตร CPR & AED

กฟผ.จัด WORKSHOP ผู้บริหารหลักสูตร CPR & AED

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (หลักสูตร CPR & AED )ให้กับคณะผู้บริหารฯ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจหลักการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกในชุนชนได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้องตามมาตรฐาน

อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมโครงการหลัก3อ.ดีต่อใจที่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ มุ่งหมายรณรงค์ส่งเสริมแนวคิด สุขภาวะที่ดีในสถานที่ทำงาน Healthy Workplace

พลเอกนายแพทย์ประสาท เหล่าถาวร ประธานโครงการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กรุณามาเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทีมวิทยากรจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ สอนการฝึกปฏิบัติ

ในการนี้ประธานโครงการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ได้มอบหุ่น “คุณสมชาย” เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกลาง กฟผ. จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา

 

#โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

#โครงการหลัก3อดีต่อใจ

#งานสื่อสารองค์กร

 

 207
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์