“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

โครงการก้าววันละนิด

โครงการก้าววันละนิด

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ในโครงการ “ก้าววันละนิด” เชิญชวนพนักงานธนาคารร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเดิน STEP COUNTING โดยมีเป้าหมายระยะทาง 1,111,111 กิโลเมตร เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี และยังมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคม เมื่อโครงการ “ก้าววันละนิด” บรรลุเป้าหมายระยะทาง 1,111,111 กิโลเมตร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะบริจาคเงินให้องค์กรสาธารณกุศล

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีมอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท จากโครงการ “ก้าววันละนิด” มอบให้กับ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย คุณพรพรรณ  คงยิ่งยง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief People Officer SCB  ตัวแทนคณะผู้บริหาร เรียนเชิญ ศ.นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่1 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ รับมอบ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561

#งานสื่อสารองค์กร

 138
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์