“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

โครงการปันบุญ

โครงการปันบุญ

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการ "ปันบุญ" ของมูลนิธิทีเอ็มบี เปิดช่องทางการรับบริจาคเงินขององค์กรการกุศลเพื่อการกุศลผ่านเครือข่ายออนไลน์

โครงการ"ปันบุญ" คือ นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี่ผสมผสานผ่านสื่อดิจิทัล เป็นสื่อกลางระหว่างองค์กรสาธารณกุศล และผู้มีจิตศรัทธา ในการบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ เพื่อจุดประกายพลังการให้คืนสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน สร้างเครือข่าย ความร่วมมือองค์กรสาธารณกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เข้มแข็งและคงไว้ซึ่งธรรมาภิบาล

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญท่านบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ ผ่านโครงการ "ปันบุญ" เชื่อมร้อยผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินผ่านเครือข่ายออนไลน์ได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้านเวลาและสถานที่

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.tmbfoundation.or.th/th/ProjectInfos/index/00012 หรือบริจาคผ่าน e-Donation ด้วยการสแกน QR Code 


#งานสื่อสารองค์กร

 

 394
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์