“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ตูน บอดี้สแลม ร่วมฝึก CPR กับคุณสมชาย

ตูน บอดี้สแลม ร่วมฝึก CPR กับคุณสมชาย

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อพี่น้องคนไทยได้เรียนรู้และตระหนักถึงวิธีปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญคุณอทิวราห์ คงมาลัย "ตูน บอดี้สแลม" และทีมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมฝึก CPR กับหุ่นคุณสมชาย ในการนี้ พลเอก นายแพทย์ประสาท เหล่าถาวร ประธานโครงการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน นำทีมวิทยากรจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ให้การฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และร่วมกิจกรรมในงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์จากโครงการก้าวคนละก้าว "2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว" ที่อาคาร CYBER WORLD CW TOWER เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

#CPRThaiHeartFoundation
#1สมองและ2มือ
#คุณสมชาย
#งานสื่อสารองค์กร

 90
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์