“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

โครงการอาหารไทยหัวใจดี ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ASEAN Federation Congress of Cardiology 2018

โครงการอาหารไทยหัวใจดี ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ASEAN Federation Congress of Cardiology 2018

แพทย์หญิงคุณสวรรยา เดชอุดม กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโครงการอาหารไทยหัวใจดี Thai Food Good Heart และโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ Jump Rope for Heart โครงการบริการสาธารณะด้านการป้องกันอุบัติการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือด ภายใต้การอำนวยการของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อแสดงความก้าวหน้าและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 23 ASEAN Federation Congress of Cardiology หรือ AFCC 2018 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

โครงการอาหารไทยหัวใจดี Thai Food Good Heart เป็นโครงการที่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ” ให้กับ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านเกณฑ์ โดยเน้นลดหวาน มัน เค็มและมี ใยอาหารสูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของหลายหน่วยงานในการลดอุบัติการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง สาเหตุการตาย 1 ใน 3 ลำดับแรกของคนไทย

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับอนุญาตติดตราสัญลักษณ์ "อาหารรักษ์หัวใจ" มีอยู่ 5 กลุ่ม คือ 
1.ธัญชาติและผลิตภัณฑ์ พิจารณาใยอาหารและปริมาณเกลือและไขมันไม่สูงเกินกำหนด
2.อาหารทะเล เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ พิจารณาปริมาณไขมัน สัดส่วนชนิดของไขมัน และเกลือไม่มากเกินไป
3.นมและผลิตภัณฑ์นม พิจารณาระดับไขมันและสัดส่วนของไขมันที่เหมาะสมระดับน้ำตาลและเกลือไม่สูงเกินกำหนด
4.น้ำมัน พิจารณาสัดส่วนของไขมันที่เหมาะสมและปริมาณวิตามินอีตามเกณฑ์กำหนด
5.ถั่วและผลิตภัณฑ์ถั่ว พิจารณาระดับไขมันและสัดส่วนที่เหมาะสมระดับน้ำตาลและเกลือไม่สูงเกินกำหนด

ตรา”อาหารรักษ์หัวใจ” ช่วยทำให้คนไทยเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อหัวใจได้ง่ายและสะดวก เพียงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มี ตราสัญลักษณ์”อาหารรักษ์หัวใจ” จะลดปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้ผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรมใช้อาหารและตำรับอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพคนไทย

ด้วยความเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ หากเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

 

 

 

#AFCC2018

#งานสื่อสารองค์กร

 195
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์