“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ThaiBev Expo 2018

ThaiBev Expo 2018

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทีมวิทยากรร่วมกิจกรรมในงาน Happy ThaiBev Group Family Day จัดโดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตให้สมดุลย์ทั้งชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัว สอดคล้องกับแนวคิด Healthy Workplace ที่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ริเริ่มโครงการหลัก 3 อ.ดีต่อใจ มุ่งรณรงค์ส่งเสริมให้กับหน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพพลานามัยของทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ วิทยากรรับเชิญจากภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล-เลขานุการโครงการอาหารไทยหัวใจดี บรรยายให้ความรู้เรื่องหลัก 3 อ.อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ แก่พนักงาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และทีมวิทยากรโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ สาธิตหลักการทำ CPR กับหุ่นคุณสมชาย และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ พร้อมทีมโครงการกระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 6-7 ต.ค.61 ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติต์

#โครงการหลัก3อดีต่อใจ
#โครงการอาหารไทยหัวใจดี
#โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
#โครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ

#งานสื่อสารองค์กร

 132
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์