“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

World Heart Day 2018

World Heart Day 2018

         ตามที่ World Heart Federation ได้กำหนดวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนของทุกปีเป็นวันหัวใจโลก เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเดินวันหัวใจโลก ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ในวันหัวใจโลก เพื่อเชิญชวนคนไทยผู้ใฝ่ใจในสุขภาพร่วมเดินในวันหัวใจโลก โดยมีหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง นอกจากการร่วมเดินออกกำลังกายระยะทาง 2.5 ก.ม. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ชมนิทรรศการความรู้เรื่องหัวใจและหลอดเลือด สาธิตการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ตรวจสุขภาพกับสถาบันโรคทรวงอก รับของที่ระลึกจากบูธธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บูธ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บูธสก๊อตรังนก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายจรัญธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ณ กระทรวงสาธารณสุข

 105
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์