“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

เบเนคอลสนับสนุนคนไทยลดโคเลสเตอรอล

เบเนคอลสนับสนุนคนไทยลดโคเลสเตอรอล

บริษัท แพลน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ เบเนคอล เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป ผสมแพลนท์สตานอล ที่ได้รับอนุญาตติดตราสัญลักษณ์ อาหารรักษ์หัวใจ ของโครงการอาหารไทยหัวใจดี โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย คุณองอาจ จิตต์เจริญรุ่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด  คุณนฤมล วิจิตรจิตเลิศ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด คุณนุชนาถ ปวีณะโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริจาคเงิน 100,000 บาท ตามโครงการคนไทยลดคอเลสเตอรอล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ ตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย 

 168
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์