“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ 300,000 บาท

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ 300,000 บาท

  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ 300,000 บาท

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ 300,000 บาท

คุณอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ รองประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ในนามมูลนิธิก้าวไปคู่ไทย มอบเงินสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 300,000 บาท การนี้ ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารรับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

#งานสื่อสารองค์กร

 111
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์