“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

Cigna CSR “Run For Hearts”

Cigna CSR “Run For Hearts”

บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม 
Cigna CSR “Run For Hearts”เพื่อระดมทุนร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในงานนอกจากมีกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ยังจัดให้มีการสาธิตและฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR & AED) ให้กับกลุ่มผู้บริหารและพนักงานบริษัท โดยทีมวิทยากรจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ เพื่อเป็นการส่งเสริม Health & Well Being ให้กับพนักงานซิกน่า ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทในการช่วยพัฒนาสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ณ สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 พย.61

Everyone Can Be A Hero

#CPRThaiHeartFoundation
#งานสื่อสารองค์กร

 246
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์