“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่6/61

ประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่6/61

 

กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมประชุมบอร์ดครั้งที่ 6/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ ตลอดจนวางแผนงาน/โครงการสำหรับปี 2562  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

 121
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์