“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • คณะผู้มีจิตศรัทธาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

คณะผู้มีจิตศรัทธาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • คณะผู้มีจิตศรัทธาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

คณะผู้มีจิตศรัทธาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 276,000 บาท จากผู้มีจิตศรัทธาในอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย คุณสุนันทา จรัสบวรพันธ์ ผู้บริหาร บริษัท ศิรสิทธิ์กรุ๊ป จำกัด เชิญชวนชาวอำเภอนางรองร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ
ดังมีรายนามต่อไปนี้

1.คุณสุนันทา จรัสบวรพันธ์ 30,000.-
2.คุณผาวรินทร์ จรัสบวรพันธ์ 30,000.-
3.คุณเมี้ยวลั้ง แซ่เอา 30,000.-
4.คุณพนิดา จรัสบวรพันธ์ 30,000.-
5.คุณลาวัลย์ จรัสบวรพันธ์ 30000.-
6.คุณสมคิด ไผ่นวล 30,000.-
7.คุณณภรัฏฐ์ ธนเศรษฐธีรโชติ 30,000.-
8.คุณลีนา เวชภัณฑ์เภสัช 30,000 บาท
9.นพ.ปัญญา-นางสุรีย์ เหมชะญาติ 30,000.-
10. คุณพันทิพา เยือง 5,000.-
11. คุณวีระชัย ศรีอุฬารวัฒน์ 1,000.-

นอกจากนี้คณะผู้มีจิตศรัทธายังได้นำอาหาร-เครื่องดื่มมาจัดเลี้ยงผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาในโครงการหัวใจสัญจรอีกด้วย ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

 229
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์