“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

คุณณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร Central Group มอบเงินบริจาค

คุณณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร Central Group มอบเงินบริจาค

คุณณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร Central Group มอบเงินบริจาคจำนวน 210,000 บาท จากงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ คุณสุทธิพร จิราธิวัฒน์ ประธานกิตติมาศักดิ์กลุ่มเซ็นทรัล ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา สิริอายุรวม 89 ปี โดยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

 1217
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์