“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

โรงพยาบาลนครธนมอบเงิน 50,000 บาท

โรงพยาบาลนครธนมอบเงิน 50,000 บาท

คุณรัชดา บุญยเลิศ กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติรับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท จากคณะผู้บริหารโรงพยาบาลนครธน มอบเงินรายได้จากการจัดงานเดิน-วิ่งมหากุศล นครธนมินิมาราธอน ครั้งที่ 12 ให้มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนครธน

 583
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์