“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • คณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กรเตรียมแผนงานรณรงค์วันหัวใจโลกและโครงการ CPR ผ่านสื่อออนไลน์ในยุคดิจิตอล

คณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กรเตรียมแผนงานรณรงค์วันหัวใจโลกและโครงการ CPR ผ่านสื่อออนไลน์ในยุคดิจิตอล

  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • คณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กรเตรียมแผนงานรณรงค์วันหัวใจโลกและโครงการ CPR ผ่านสื่อออนไลน์ในยุคดิจิตอล

คณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กรเตรียมแผนงานรณรงค์วันหัวใจโลกและโครงการ CPR ผ่านสื่อออนไลน์ในยุคดิจิตอล

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ CPR ผ่านสื่อออนไลน์ในยุคดิจิตอล และกิจกรรมรณรงค์วันหัวใจโลก โดยคณะอนุกรรมการและผู้แทนจาก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Central Group, Triple J Communication ร่วมประชุมวางแผนงานในวันจันทร์ที่ 29 มิ.ย.63 ณ ห้องประชุม Executive Meeting อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ บจม.พีทีที โกลบอล เคมิคอล

 410
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์