“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ขับเคลื่อนแผนงานโครงการผ่าตัดหัวใจ ประจำปี 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ขับเคลื่อนแผนงานโครงการผ่าตัดหัวใจ ประจำปี 2563

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปริญญา สากิยลักษณ์ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ จัดทำแผนงานโครงการผ่าตัดหัวใจ เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจยากไร้ที่รอคิวผ่าตัดเป็นเวลานานให้ได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้น โดย มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ให้การสนับสนุนทุนผ่าตัดนอกเวลาราชการแก่โรงพยาบาลของรัฐที่มีศักยภาพในการผ่าตัดหัวใจทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิฯ

ทั้งนี้เพื่อให้โครงการผ่าตัดสามารถกระจายความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ได้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่ขาดแคลนศัลยแพทย์ทรวงอก โดยการนำฐานข้อมูลหรือ Logistic Management มาหนุนเสริมการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เชื่อมประสานความร่วมมือระหว่างสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย และสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย จัดตั้งคณะทำงานกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการคัดกรองผู้ป่วย จัดทีมแพทย์ลงพื้นที่ไปช่วยตรวจ วินิจฉัย ผ่าตัด เพื่อลดระยะเวลาการรอคิวผ่าตัดของผู้ป่วย

ในปี 2563 โครงการผ่าตัด โดย มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ได้ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆ อาทิ สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนครราชสีมา โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลวชิรภูเก็ต มีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ จำนวน100 ราย

 

#โครงการผ่าตัดหัวใจมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย

#งานสื่อสารองค์กรมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย

 599
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์